Raiffeisen Podmienky súťaže Raiffeisen

GRATULUJEME
VÝHERCOM SÚŤAŽE

GRATULUJEME
VÝHERCOM
SÚŤAŽE

Hlavnú výhru 1 234 € získava:
Žrebujeme 01.04.2019
Výhru 123 € získavajú:
8. 3.
Marie M., Lednica
12. 3.
Štefan P., Nové zámky
14. 3.
Vladimír Š., Krupina
18. 3.
Roman K., Handlová
20. 3.
Mária S., Banská Bystrica
22. 3.
František P., Trebišov
žrebujeme 26. 3.
žrebujeme 28. 3.
11. 3.
Viera V., Kanianka
13. 3.
Mária P., Banská Bystrica
15. 3.
Alexandra Č., Bratislava
19. 3.
Petronela Ch., Martin
21. 3.
Blanka J., Malacky
žrebujeme 25. 3.
žrebujeme 27. 3.